از چه طریق وارد سایت ما شدید ؟
(74.39%) 520
موتورهای جستجو
(7.010%) 49
معرفی دوستان
(3.147%) 22
شبکه های اجتماعی
(4.577%) 32
تبلیغات در سایت های دیگر
(10.87%) 76
دیگر راه های ارتباطی

تعداد شرکت کنندگان : 699