از چه طریق وارد سایت ما شدید ؟
(75.53%) 630
موتورهای جستجو
(6.954%) 58
معرفی دوستان
(3.237%) 27
شبکه های اجتماعی
(4.076%) 34
تبلیغات در سایت های دیگر
(10.19%) 85
دیگر راه های ارتباطی

تعداد شرکت کنندگان : 834