از چه طریق وارد سایت ما شدید ؟
(75%) 135
موتورهای جستجو
(9.444%) 17
معرفی دوستان
(4.444%) 8
شبکه های اجتماعی
(7.222%) 13
تبلیغات در سایت های دیگر
(3.888%) 7
دیگر راه های ارتباطی

تعداد شرکت کنندگان : 180