از چه طریق وارد سایت ما شدید ؟
(73.12%) 234
موتورهای جستجو
(8.75%) 28
معرفی دوستان
(4.062%) 13
شبکه های اجتماعی
(7.5%) 24
تبلیغات در سایت های دیگر
(6.562%) 21
دیگر راه های ارتباطی

تعداد شرکت کنندگان : 320