از چه طریق وارد سایت ما شدید ؟
(72.30%) 342
موتورهای جستجو
(8.245%) 39
معرفی دوستان
(3.382%) 16
شبکه های اجتماعی
(5.496%) 26
تبلیغات در سایت های دیگر
(10.57%) 50
دیگر راه های ارتباطی

تعداد شرکت کنندگان : 473