از چه طریق وارد سایت ما شدید ؟
(71.56%) 302
موتورهای جستجو
(8.293%) 35
معرفی دوستان
(3.554%) 15
شبکه های اجتماعی
(5.924%) 25
تبلیغات در سایت های دیگر
(10.66%) 45
دیگر راه های ارتباطی

تعداد شرکت کنندگان : 422