از چه طریق وارد سایت ما شدید ؟
(73.84%) 271
موتورهای جستجو
(9.536%) 35
معرفی دوستان
(3.814%) 14
شبکه های اجتماعی
(6.811%) 25
تبلیغات در سایت های دیگر
(5.994%) 22
دیگر راه های ارتباطی

تعداد شرکت کنندگان : 367