از چه طریق وارد سایت ما شدید ؟
(71.70%) 185
موتورهای جستجو
(8.914%) 23
معرفی دوستان
(4.651%) 12
شبکه های اجتماعی
(8.139%) 21
تبلیغات در سایت های دیگر
(6.589%) 17
دیگر راه های ارتباطی

تعداد شرکت کنندگان : 258