از چه طریق وارد سایت ما شدید ؟
(71.25%) 290
موتورهای جستجو
(8.599%) 35
معرفی دوستان
(3.439%) 14
شبکه های اجتماعی
(6.142%) 25
تبلیغات در سایت های دیگر
(10.56%) 43
دیگر راه های ارتباطی

تعداد شرکت کنندگان : 407