از چه طریق وارد سایت ما شدید ؟
(74.15%) 396
موتورهای جستجو
(7.490%) 40
معرفی دوستان
(3.370%) 18
شبکه های اجتماعی
(4.868%) 26
تبلیغات در سایت های دیگر
(10.11%) 54
دیگر راه های ارتباطی

تعداد شرکت کنندگان : 534