از چه طریق وارد سایت ما شدید ؟
(74.73%) 562
موتورهای جستجو
(7.047%) 53
معرفی دوستان
(3.058%) 23
شبکه های اجتماعی
(4.255%) 32
تبلیغات در سایت های دیگر
(10.90%) 82
دیگر راه های ارتباطی

تعداد شرکت کنندگان : 752