از چه طریق وارد سایت ما شدید ؟
(75.52%) 611
موتورهای جستجو
(6.922%) 56
معرفی دوستان
(3.090%) 25
شبکه های اجتماعی
(3.955%) 32
تبلیغات در سایت های دیگر
(10.50%) 85
دیگر راه های ارتباطی

تعداد شرکت کنندگان : 809